Employees show

  • Tian Xin Farm Group A

  • Staff travel photo

  • Outdoor Farm Buffet D

  • Outdoor group photo i

  • Employee birthday par


Việt nam Nhà máy (Vietnam factory)
 

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM NHỰA CAO SU YONG YONG VIỆT NAM

VIET NAM YONG YONG PLASTIC RUBBER PRODUCT CO., LTD
 

Thửa đất 248.250.251, Tờ bản đồ số 4, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Việt Nam
 
Map No. 248,250,251, Land plot No. 4, Suoi Sau Hamlet, Dat Cuoc Ward, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province, Viet Nam
 

Điện thoại(number):+84 0274 6536 168

Hộp thư(E-mail):yongyongvn@gmail.com

Contact : +86-13650056542 / Miss luo

E-mall:luo_sc@seidai.com.cn

Contact : +86-13828899458 / liu
 
E-mall:jacob@seidai.com.cn
 


Trung quốc Nhà máy (China factory)
 

Yongyong Silicone Rubber Product Co., Ltd

Weiken Town,Fuzhou,Shabu Town,Fuzhou,Shatian Town,Dongguan City,Guangdong Province,China
 
 
TEL:+86-769-8553-6776   FAX:+86-769-8553-6576

Contacts: +86-13650056542/Miss Luo

E-mall:luo_sc@seidai.com.cn

Contact : +86-13828899458 / liu

E-mall:jacob@seidai.com.cnNot clear?Not clear?

Service process